S A O P Š T E N J E

Poštovani našinci bilo gde da se nalazite u ovim zaista presudnim trenucima za naš toprak, za ono što nam jedino od iskona pripada, za ono što nam pokušavaju oteti. Događaji koji se dešavaju sa našim selom Vraništem, je samo još jedna alka u nizu od okova koje nam se žele staviti oko naše neotuđivU zemljU, oko naših nogu, oko našeg bića. UDG koje je još uvek u nekoj završnoj fazi do potpunog formiranja, je ne dirnuto, već je zgroženo nad ovim što se dešava kod nas u našoj, jedinoj, i…

Read More

EKOCID STOP!!!

Agonija je počela dovlačenjem mehanizacije na mjesto gdje se spremao veliki ekocid, uništavanje riječnog toka sa namjerom ubiti u veoma skorom vremenu floru i faunu, ubiti život… Na samom početku samo jeden kratak hronološki osvrt… Po saznanju da investitor “Eurokos” želi da nastavi sa izgradnjom mini hidrocentrale “Brod 3”u ataru sela Vraništa, odnosno u Vraniškom polju, krajoliku sa veoma bogatom florom i faunom. Sljedeći proceduralni red, delegacija sela Vraništa zahtjeva zvanični prijem kod predsjednika opštine Salima Jenuzija, ali zbog njegovog fizičkog odsustva, na prijavnici opštine se ostavlja pismeni zahtev koji…

Read More